Arbetar med Hjärnan och ser på Valnötter

utslagen valnöt
och funderar på om signaturläran ändå hade någonting att förmedla…
Att nötter liksom Abalone (och fisk) var kost som bidrog till att utveckla våra hjärnor är ett intressant faktum som får en visuell koppling när man ser en Valnöt där ytterskalet öppnat sig – Valnötens veckningar och Abalonen slemmighet i kombination är visuellt nära en mänsklig hjärna…
Hoppas bara att mitt huvud inte brister på detta sätt av alla kunskaper om vår kognition jag försöker fylla det med…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s