Och därefter kom målandet

Så var det dags att börja måla fastän nedre vänstra delen ännu var oklar, Jag började med att placera in viktiga element – och ganska tidigt var det Stefans tur – han var ju den viktigaste, även om eleverna var förutsättning och fokus för hans gärning. Jag skissade på Ochragul grund med vitt och Bränd Terra de Sienna. När ansiktet fått viss form gav jag det en grönton på renässansmaner för att inte hudtonerna skulle bli grisskära; och lyfte ljuset med vitt en gång till.
1 stefan undermålning
Jag jobbade också tidigt med att få upp de centrala eleverna, och försöka greppa hur deras kläder var beskaffade; och vilka jag ville ha med och vilka jag skulle strunta i.
3 elever undermålning
Så var jag säker på att jag ville ha in Grundtvig iallafall, och att alla lärare blev för mycket, och att välja några framför andra vore orättvist – Gruntvigs ande fick stå för kollegiets anda…
2 Grundtvig undermålning
Helt lätt var han inte – jag ville ju åstadkomma en så typisk bild av Grundtvig som möjligt och då var de åldrade bilderna med stort skägg mest typiska, men där såg han väldigt betryckt ut, inte alls som den glädje som Skolan för Livet innebär, i motsats till Dödens skola som han vände sig mot med dess rottingdisciplin och glädjedödande tragglande. Men till slut fann jag en lite glädjerikare bild från ålderns höst som startpunkt och sedan kunde jag bättra på skägget och håret så att det blev riktigt typiskt.
2 Grundtvig undermålning
Så gav jag mig i kast med färgerna, först himlen (sedan jag givetvis skissat upp jordklotets längd och breddgrader, eller snarare antydningar om dem).
4 himlen tar form
Så började helheten i kompositionen bli synlig – och Det synliggjorda Ordet började antydas.
5 mörka accenter
Sedan var det dags för grönskan – det öppna skånska landskap som Stefan gärna leder ut stadsboende folkhögskolelever i – och i förgrunden hade jag fått upp Maria i Rosengårds kyrka där skolan först var belägen, innna den flyttade till Rosengårds Centrum. Lokalerna i Rocent var inte så måleriska och det har sin poäng att S:ta Maria folkhögskola i Rosengård tog sin början i Maria i Rosengårds kyrka – och bildmässigt att vägen börjar i kyrkan och går mot jordklotetets utåtriktning; och samtidigt mot det innersta: Skaparordet som är universums genetiska kod.
6 helheten börjar skönjas
Så måste ju Marias mantel bli blå så att man kan få grepp om helheten färgmässigt, mindre och mindre av undermålning och närmare slutgiltiga färger. Här har jag dessutom spänt upp duken på spännram efter att ha haft den upptejpad på masonit.
7 manteln blå
Ett problem var att samtidigt få oblaten att framstå som fysisk och ändå genomskinlig för den gemenskap den inrymmer (Communio). Och kanske också som något genom vilket man kan få förmågan att se på världen med Kristi ögon och bemöta de muslimska kvinnorna med samma kärlek som Jesus bemötte den samaritiska kvinnan.
8 jordklot o oblat
Stefans hudfärg var nästa problem; kanske hade jag fått den gröna undermålningen lite väl grön… dags att börja jobba med att närma sig naturlig hudfärg. “Rödhårigheten” var en senare sak att åtgärda, undermålning tenderar lätt åt det…
9 ansiktsfärg
Och även himlen behövde en liten översyn till, lätt att det blir för gult i molnen; och oblatfärgen och himmelsfärgen vill i lite olika riktningar och behöver fås att samverka
9b jordklot nära
och som jag sa i första bloggposten kring bilden så målade jag om hörnet för att bilden skulle stå sig utan ram – och inte bara rakt om hörnet utan så att manteln får lite av en 3D-effekt av det – manteln ska hänga rätt från vilken vinkel man än ser bilden.
målad om hörnet

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s