Premiär för foto på vår påskutställning

serie as I lay

Åtskilliga konstnärliga tekniker har jag haft med på påskutställningar genom åren men inte förrän nu foto (om man undantar viss dokumentation av skissprocesser)

Här en serie benämnd efter Didos klagan: “As I lay down my head upon the ground”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s