Monthly Archives: June 2015

Och Joannas tovade standar är helt färdigt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ulrikas Treenighet

Joanna fick en beställning av Ulrika R för några år sedan – En treenighetsbild till kyrkan, baserad på Rubljevs Gammaltestamentliga Treenighet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment