Monthly Archives: December 2015

Gröna våder på gång

Dags för de gröna.. Rötter   Trädet tar form När jag arbetade med de lila fastevåderna var det som om jag arbetade med min egen ofullkomlighet. Det var med vånda och möda som arbetet fortskred. När jag arbetar med de gröna våderna är det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment