Gröna våder på gång

Gröna våder

Dags för de gröna..

Rötter

Rötter

 

Träd tar form 2

Trädet tar form

Träd tar form

När jag arbetade med de lila fastevåderna var det som om jag arbetade med min egen ofullkomlighet. Det var med vånda och möda som arbetet fortskred. När jag arbetar med de gröna våderna är det annorlunda. Jag arbetar med glädje och tro, det känns lätt. Dock måste jag förlita mig på min egen intuition, jag har ingen att fråga till råds. Lars förväntningar på mitt arbete stämmer inte överens med mina, han vill se ett vinträd, men det är inget vinträd. Vinträd växer inte som detta måste göra. Detta är ett fritt träd, Jesus är trädet, Livets träd, senapskornets träd, Kyrkans träd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s