Monthly Archives: October 2016

Anna Politkovskaja – 10 år sedan yttrandefrihetens martyr dog

Hoppas att hennes föredöme ska leva, att inte tigandets gardin ska dras ner över medialandskapet. Leve hon! Bilden satte jag igång att måla så fort jag hört om mordet.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment