Stora ramar solexponerade

Våra stora screenramar är för stora för att belysas med vår UV-lampa så vi var tvungna att exponera dem i solljus – ett besvärligt företag!

Vi satte screenramen mot en skiva lutad i riktning mot solen.

i förgrunden syns tiduret som vi fick sätta om flera gånger då solen gick i moln. Och så fick vi lägga en masonit över ramen så att den inte råkade exponeras trots molnen. Och sen fortsätta exponeringen när solen behagade titta fram…

Hur bilderna sak komma att se ut är inte lätt att se när man ser screenramen – här ovan ramen för röd färg till bakersta plexiglaset.

Denna ram var så stor att vi fick in två olika bilddelar på den – dels det gula som ska tryckas på den mellersta plexiskivan, dels skogen som ska tryckas i nederkanten på den främsta plexiskivan. På samma skiva ska också tryckas blått men den screenramen har vi inte exponerat än. Det var tufft att tvätta ur det ljuskänsliga skiktet ur dessa båda så det var tur att vi sparade den blå ramen till imorgon; och vi får hoppas att vi lyckades tvätta ur så mycket som behövs för att kunna trycka genom screenduken. Annars var allt jobbet ogjort.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s